%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Community Security

HANGKLIP - KLEINMOND COMMUNITY POLICE FORUM

community policing forum logo

Notice is hereby given of the Hangklip-Kleinmond CPF General Public Meeting

Date: 28 April 2021
Venue: Kleinmond Community Hall, Protea Road, Kleinmond
Time: 18:00
Covid Regulations will apply.

Let’s make use of this platform to address the well being - with regards to safety - of all the citizens of Kleinmond, with special emphasis on positive combined effort.

Everybody is welcome to attend the Meeting


U word hiermee in kennis gestel aangaande die Hangklip-Kleinmond GPF se Algemene Publieke Vergadering

Datum: 28 April 2021
Plek: Kleinmond Gemeenskapsaal, Protea Weg, Kleinmond
Tyd: 18:00
Covid regulasies sal toegepas word.

Kom ons maak gebruik van hierdie platform om die welstand van al Kleinmond se inwoners se veiligheid te bespreek, met die klem op positiewe kollektiewe betrokkenheid.

Almal is welkom om vergadering by te woon.

You are invited to attend an open meeting of the Community Police Forum on 19 June at 18:00 in the Pringle Bay Community Hall. Make use of this opportunity to work together with the CPF team and SAPS in the ongoing fight against crime.

Terugvoer aan inwoners/eiernaars: kamera-projek / Feedback to residents: camera project

Hierdie brief is ‘n opvolg na die openbare vergadering gehou op 20 Februarie 2018 waar die konsep van kameras in Bettysbaai voorgelê is en ‘n opdatering na verdere ondersoek rakende die befondsing van dié projek.

Following the public meeting held on the 20th February at which the concept of cameras in Bettys Bay was presented and subsequent research into funding such a project, this letter provides an update on the project. (English version continued below)

Please visit our new category for the Neighbourhood watch / Buurtwag. It's in the menu on the right. (On small screens, it will be at the bottom of the page.)

17 November 2016 @ 18:00 Crassula Hall/Gemeenskapsaal, Betty’s Baai

Kennisgewing Algemene Jaarvergadering Hangklip/Kleinmond Gemeenskapspolisie Forum / Annual General Meeting Hangklip/Kleinmond Community Police Forum

Please see these files:

  1. Afrikaans Notice.
  2. English Notice.
  3. Membership form.

Subcategories