%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

SECURITY

To all members of the BBRA, other residents and owners,
It has come to our attention that there is a perception amongst some residents of Betty’s Bay that we as a ratepayer’s association supports a specific security company.

I wish to state categorically, that we do not support any company to the exclusion of the other service providers. We will at all times maintain a neutral position towards the four service providers and it is the prerogative of residents to employ a company of their choice.

I wish to express the appreciation of the BBRA to the invaluable work that the security companies are doing. The liaison and cooperation with the BBRA Neighbourhood Watch is highly appreciated.

Rudi Perold
Chairperson, Betty’s Bay Ratepayers Association
01 June 2016

SEKERHEID

Aan alle lede van die BBBV, ander inwoners en eienaars,
Dit het onder ons aandag gekom dat daar ‘n persepsie onder sommige inwoners bestaan dat ons, as belastingbetalers-vereniging, ‘n spesifieke sekerheids-maatskappy ondersteun.

Ek wil dit kategories stel dat ons nie enige maatskappy ondersteun tot die uitsluiting van ander nie. Ons sal te alle tye ‘n neutrale posisie handhaaf ten opsigte van die vier diensverskaffers en dit is die prerogatief van inwoners om volgens hulle eie oordeel ‘n maatskappy van hul keuse aan te stel.

Ek wil die waardering van die BBBV uitspreek vir die waardevolle werk wat die sekuriteits-maatskappye doen. Die skakeling en samewerking met BBBV buurtwag word waardeer.

Rudi Perold,
Voorsitter, Bettysbaai Belastingbetalers-vereniging.
01 Junie 2016