%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image
HANGKLIP - KLEINMOND COMMUNITY POLICE FORUM

community policing forum logo

Notice is hereby given of the Hangklip-Kleinmond CPF General Public Meeting

Date: 28 April 2021
Venue: Kleinmond Community Hall, Protea Road, Kleinmond
Time: 18:00
Covid Regulations will apply.

Let’s make use of this platform to address the well being - with regards to safety - of all the citizens of Kleinmond, with special emphasis on positive combined effort.

Everybody is welcome to attend the Meeting


U word hiermee in kennis gestel aangaande die Hangklip-Kleinmond GPF se Algemene Publieke Vergadering

Datum: 28 April 2021
Plek: Kleinmond Gemeenskapsaal, Protea Weg, Kleinmond
Tyd: 18:00
Covid regulasies sal toegepas word.

Kom ons maak gebruik van hierdie platform om die welstand van al Kleinmond se inwoners se veiligheid te bespreek, met die klem op positiewe kollektiewe betrokkenheid.

Almal is welkom om vergadering by te woon.