%

Please contribute articles. The topics are as wide as your experience. Contact me on [email protected].

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Events

lentemarkspring market

Fynbos Dienssentrum hou ‘n Lentemark in die NG Kerkaal, 1ste Laan 36 Kleinmond – Weeksdag 10:00 – 15:00 en Saterdae 10:00 – 13:00

Soos jy self weet het die koste van Kruideniersware, Vleis en Groente onsettend baie gestyg.

Baie, baie  dankie vir u wonderlike ondersteuning met ons Wintermark, dankie dat u ons fondsinsamelingspogings adverteer, daarsonder sou ons nie by almal kon uitkom nie..  Die Mark was ’n groot sukses.  Almal wat dit bygewoon het, het gepraat van die wonderlike gees by die Wintermark.

Fynbos Bazaar Basaar 2017

Goeiedag!

FYNBOS DIENSSENTRUM hou weer ‘n WINTERMARK 29 JUNIE – 08 JULIE 2017 in die N G Kerkaal, 1ste Laan 36 Kleinmond – Maandag tot Vrydag 10:00 – 15:00 en Saterdae 10:00 – 13:00 en ons wil net verneem of jy, soos in die verlede, weer vir ons dit sal adverteer? Aangeheg ons pamflet vir meer inligting.

Vir meer inligting kontak Melanie of Averyl 028 271 3602 (08:00 – 14:00 Maan - Vrydag)

Soos jy self weet het die koste van Kruideniersware, Vleis en Groente onsettend baie gestyg. Ons wil graag die standard van ons kos behou en ook nog bekostigbaar vir die gemeenskap, veral die behoeftiges, van Kleinmond maak, dus moet ons baie hard werk met ons fondsinsameling pogings. Ons het gewoonlik ten minste 3 groot pogings – die Wintermark, Basaar en Stokperdjiefees. Verder hou ons gereelde Pannekoek verkope, Straatkollektes en dan doen ons Etes vir spesiale geleenthede.

Jou ondersteuning sal baie waardeer word.

Met dank,
Fynbosgroete, Averyl Pepper Admin Beampte / Boekhouer

Fynbos Dienssentrum
Posbus 11, Kleinmond
7195
NG Kerksaal, h/v 1ste laan & 3de Straat, Kleinmond
e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 028-271 3602
Faks: 086 724 5672


Good Day!

It is that time of the year again FYNBOS SERVICE CENTRE will have holding a WINTER MARKET 29 JUNE – 08 JULY 2017 in the D R Church Hall, 36 1st Avenue Kleinmond – Monday to Friday 10:00 – 15:00 and Saturdays 10:00 – 13:00, we would like to know if, as you did last year, will advertise it in your Diary? Attached our pamphlet for more information. For more information contact Melanie or Averyl 028 271 3602 (week days 08:00 – 14:00)

The costs of Groceries, Meat and Vegetables have increased tremendously. As we do not wish to drop the standard of our food and to keep it affordable to the community, especially the needy, of Kleinmond, we therefore have to work very hard to raise funds. We usually have 3 large fundraising efforts per year – our Winter Market, Bazaar and Hobby Fair. Furthermore we have regular Pancake sales, Street Collections and cater for meals for special events.

Your support work be appreciated.

Many thanks,
Fynbos Greetings, Averyl Pepper Admin Beampte / Boekhouer

Fynbos Dienssentrum
Posbus 11, Kleinmond
7195
NG Kerksaal, h/v 1ste laan & 3de Straat, Kleinmond
e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 028-271 3602
Faks: 086 724 5672

 

ppalooza.png nq8

Click here to download a PDF poster. See you there!

Eerstens baie dankie vir jul wonderlike ondersteuning met ons Wintermark wat in Julie plaasgevind het. Baie dankie vir die advertensies wat jul geplaas het. Die Mark was ‘n reuse sukses en almal wat dit bygewoon het, het gepraat van die wonderlike gees.

Ons jaarlikse Basaar vind op Saterdag 27 Augustus 2016 om 09:00 in die N G Kerksaal, 1ste Laan, Kleinmond plaas.

Graag verneem ons of u ons Basaar sal adverteer en ook net noem dat ons dringend opsoek is na Wit Olifante.

Baie dankie!
Fynbosgroete

Fynbos Service Centre
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 028-271 3602
Fax: 086 724 5672


Firstly, many thanks for your wonderful support for our Winter Market which was held in July. Thank you for advertsing it. The Market was a great success and all who attended commented on the wonderful atmosphere.

Our annual Bazaar takes place on Saturday 27 August 2016 at 09:00 in the Dutch Reformed Church Hall in 1st Avenue, Kleinmond.

Would you please advertise our Bazaar and also mention that we are urgently looking for goods for our White Elephant stall.

Kind regards
Averyl Pepper

Fynbos Service Centre
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 028-271 3602
Fax: 086 724 5672