%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Goeiedag!

FYNBOS DIENSSENTRUM hou weer ‘n WINTERMARK 29 JUNIE – 08 JULIE 2017 in die N G Kerkaal, 1ste Laan 36 Kleinmond – Maandag tot Vrydag 10:00 – 15:00 en Saterdae 10:00 – 13:00 en ons wil net verneem of jy, soos in die verlede, weer vir ons dit sal adverteer? Aangeheg ons pamflet vir meer inligting.

Vir meer inligting kontak Melanie of Averyl 028 271 3602 (08:00 – 14:00 Maan - Vrydag)

Soos jy self weet het die koste van Kruideniersware, Vleis en Groente onsettend baie gestyg. Ons wil graag die standard van ons kos behou en ook nog bekostigbaar vir die gemeenskap, veral die behoeftiges, van Kleinmond maak, dus moet ons baie hard werk met ons fondsinsameling pogings. Ons het gewoonlik ten minste 3 groot pogings – die Wintermark, Basaar en Stokperdjiefees. Verder hou ons gereelde Pannekoek verkope, Straatkollektes en dan doen ons Etes vir spesiale geleenthede.

Jou ondersteuning sal baie waardeer word.

Met dank,
Fynbosgroete, Averyl Pepper Admin Beampte / Boekhouer

Fynbos Dienssentrum
Posbus 11, Kleinmond
7195
NG Kerksaal, h/v 1ste laan & 3de Straat, Kleinmond
e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 028-271 3602
Faks: 086 724 5672


Good Day!

It is that time of the year again FYNBOS SERVICE CENTRE will have holding a WINTER MARKET 29 JUNE – 08 JULY 2017 in the D R Church Hall, 36 1st Avenue Kleinmond – Monday to Friday 10:00 – 15:00 and Saturdays 10:00 – 13:00, we would like to know if, as you did last year, will advertise it in your Diary? Attached our pamphlet for more information. For more information contact Melanie or Averyl 028 271 3602 (week days 08:00 – 14:00)

The costs of Groceries, Meat and Vegetables have increased tremendously. As we do not wish to drop the standard of our food and to keep it affordable to the community, especially the needy, of Kleinmond, we therefore have to work very hard to raise funds. We usually have 3 large fundraising efforts per year – our Winter Market, Bazaar and Hobby Fair. Furthermore we have regular Pancake sales, Street Collections and cater for meals for special events.

Your support work be appreciated.

Many thanks,
Fynbos Greetings, Averyl Pepper Admin Beampte / Boekhouer

Fynbos Dienssentrum
Posbus 11, Kleinmond
7195
NG Kerksaal, h/v 1ste laan & 3de Straat, Kleinmond
e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 028-271 3602
Faks: 086 724 5672