%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Eerstens baie dankie vir jul wonderlike ondersteuning met ons Wintermark wat in Junie – Julie plaasgevind het. Die Mark was ʼn reuse sukses en almal wat dit bygewoon het, het gepraat van die wonderlike gees.

fynbosbasaar31augustus2019.afr

Ons jaarlikse Basaar vind op Saterdag 31 Augustus 2019 om 09:00 in die N G Kerksaal, 1ste Laan, Kleinmond plaas. Graag verneem ons of julle asseblief ons Basaar in u Dagboek en pamflette sal plaas. Plakkaat met meer inligting sal volg. Ons is ook dringend opsoek na Wit Olifante vir ons stalletjie – ons sal kom haal!!

Skakel Fynbos 028 271 2602 Maandag – Vrydag tussen 08:00 – 14:00.

Aangeheg, ons Basaarplakkaat (PDF). Ons sal dit baie waardeer as u dit êrens kan opplak om die basaar te adverteer.


Firstly, a very big thank you for your wonderful support for our Winter Market which took place during June - July. The Market was a great success and all who attended commented on the great atmosphere.

Our annual Bazaar takes place on Saturday 31 August 2019 at 09:00 in the Dutch Reformed Chruch Hall, 1st Avenue, Kleinmond. Would you please advertise this event in your Notices. Poster with more information to follow. We are urgently looking for White Elephants for our stall – we will collect!!

Contact Fynbos 028 271 3602 Monday – Vryday between 08:00 -14:00.

Attached our Bazaar poster (PDF). We would appreciate it if you could advertise the bazaar on your notice board.

Met Dank/Many thanks,
Fynbos Groete, Averyl Pepper Admin Beampte / Boekhouer

fynbos service centre logo
Badisa logo

Fynbos Dienssentrum
Posbus 11, Kleinmond
7195
NG Kerksaal, h/v 1ste laan & 3de Straat, Kleinmond
e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 028-271 3602
Faks: 086 724 5672