Pensioners and disabled persons have until 30 November 2020 to submit their applications for a rebate on property rates to Overstrand's Rates and Data Control Office. Read More.

%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

English below.

Baie dankie vir almal wat bygedra het en gehelp het om die mooi bedrag van R52 650.00 in te samel om te betaal vir die opstel van die Bettiesbaai Duine Bestuursplan.  Baie dankie ook aan die BBRA wat die fondse ontvang en bestuur en baie dankie in die besonder vir die bedrag van R2000 wat die BBRA self bygedra het tot die fonds.  Ons hoop dat die Plan voltooi sal wees in Oktober wat meer as genoeg tyd laat vir openbare deelname en goed keuring voor dat implementering aan die einde van die komende somer.

Ons het in totaal 24 bydraes ontvang waarvan een van die BBRA is, 4 van BBRA lede (wat nie ook lede van die Duine Belange Groep (DBG) is nie), 1 bydrae van ‘n persoon wat nie lid van BBRA of DBG is nie en 18 bydraes van DBG lede.  Geld wat nie gespandeer word op die Plan nie sal oorgehou word vir die implementeringsfase.

Groete

English version

Thank you very much for all the contributions to the value of R52 650.00 that we received to pay for the Betty’s Bay Dune Management Plan.  Thank you very much to the BBRA who received and administers the funds and a special word of thanks for the R2000 that the BBRA contributed from own funds.  We hope that the Plan will be completed in October, leaving more than enough time for public participation and approval before implementation at the end of the new summer season.

We received a total of 24 contributions of which 1 was from the BBRA, 4 from members of the BBRA (who are not also members of the Dune Interest Group (DIG)), 1 contribution from a person who are not a member of either the BBRA or DIG) and 18 contributions from DIG members.  Money not spent on the Plan will be used during the implementation phase.

Regards

Gottlieb van der Merwe
Pr Eng
Bettiesbaai Duine Belange Groep – Betty’s Bay Dune Interest Group