%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Water

A new category for water-related articles.

Bettysbaai / Betty’s Bay reënval / rainfall

Follow this article to get the updates of the spreadsheet and chart of rainfall in Betty's Bay. [Apologies for the mistakes in the 2018 rainfall since February. Mea culpa. I hope I've got it right now — Ed.]

Bettysbaai in nood / Betty’s Bay in the ICU?

(Links to files at the bottom of the page. English text below—Ed.)

Ek is diep bekommerd.
Ons lees met onsteltenis van die instroming van mense na die Overberg en ook na Kleinmond. Ook hier in die Kogelberg – Bettysbaai, Pringlebaai en Rooiels - word talle nuwe huise gebou en word bestaande huise vergroot. Die vraag is nou: Is ons munisipale owerstes regtig aktief besig om die vereiste infrastruktuurbeplanning en voorsiening in pas met die huidige en verwagte ontwikkelings te ontwikkel?