%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Neighbourhood Watch

Buurtwag

Emergency

An emergency cell phone number, manned 24/7, is:

072 015 5729

Bank Details/Besonder-hede

 • Rekening naam – Bettiesbaai Belastingbetalers Vereniging
 • Bank – ABSA Hermanus tak
 • Bank Rekening nommer – 4066616439
 • Gebruik asb u Van, BW en erf nommer as verwysing
 • E-pos bewys van betaling aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Account Name -BettysBay Ratepayers Association.
 • Bank - ABSA Hermanus Branch
 • Cheque Account Number 4066616439
 • Please use your surname, NW and erf number as a reference.
 • E-mail proof of payment to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zone Wardens

 1. Sunny Seas - Gerrit Moller
 2. Jocks Bay – Rudi Perold
 3. Bass/Dawidskraal - Hilda v.d.Merwe
 4. Central – Gill Steyn and Gerald Scholly
 5. Rondevlei – Hugo Truter
 6. Stony Point – Ulli Niemann and Russell Cartwright
 7. Silversands – Penny Davidson

Zone Maps

thumb0thumb1thumb2

Click here to download a PDF of the entire map

Here is the latest bulletin: number 3 (of 2021):

Here is the latest bulletin; number 2 (of 2021):

Here is the latest bulletin; number 7 1 (of 2021):

Here is the latest bulletin; number 6:

Here is the latest bulletin:

Here is the latest bulletin:

Greetings everyone. Groete aan almal,

Reported crime has shown a reduced number of burglaries during the last month and this letter is to clarify how the crime statistics that we report on are compiled.

Gerapporteerde misdaad toon 'n afname in inbrake gedurende die vorige maand. Hierdie brief het ten doel om te verduidelik hoe misdaad statistiek wat ons rapporteer, saamgestel word.

Greetings to all residents. Firstly allow me to thank all those who attended our 2 public meetings at Crassula Hall earlier this month. It was very encouraging to experience the good attendance and the positive feedback received regarding the proposals made in the presentation.

Groete aan alle inwoners. Eerstens wil ek almal wat ons twee openbare vergaderings vroeër die maand in Crassulasaal bygewoon het, bedank. Dit was baie bemoedigend om die goeie bywoning sowel as die positiewe terugvoering oor die voorstelle wat in die voorlegging gemaak is te ervaar.