%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

BETTYS BAY NEIGHBOURHOOD WATCH- NEWS LETTER

Greetings to all residents, homeowners and visitors.

Since the previous news letter we have seen the marked increase in incidents during November and the indications for December shows that the trend is continuing as we experienced 11 incidents in the first week.

BETTYSBAAI BUURTWAG NUUSBRIEF – DESEMBER

Groete aan alle inwoners, huiseienaars en besoekers.

Sedert die vorige Nuusbrief moes ons waarneem hoe die aantal insidente gedurende November noemenswaardig toegeneem het. Die projeksies vir Desember dui daarop dat hierdie trajek sal voortduur aangesien daar reeds 11 insidente in die eerste week was.

 (English below.)

Gegee die voorsiene toename in besoekers in hierdie omgewing ag ons dit gerade om nuttige inligting te versprei wat diefstal kan help voorkom. Die volgende inligting is besonder relevant:

 • 8 uit 10 residensiële inbrake word gepleeg met die hulp van inligting wat bekom is van huishulpe, tuinwerkers, voormalige werknemers en kontrakteurs en hulle personeel wat by eiendomme werk verrig.
 • Diewe monitor wonings vir so lank as twee [2] weke voor ‘n inbraak.
 • Diewe doen navorsing oor die reaksietyd van Sekuriteitsfirmas.
 • Die meeste inbrake geskied tussen 19h00 en middernag wanneer inwoners ontspan, voedsel voorberei, TV kyk en die sekuriteitstelsel en buitestrale nie geaktiveer is nie. Diefstal kom egter gereeld voor tot so vroeg as 04h00 soggens.
 • Diefstal uit voertuie neem merkbaar toe en inwoners en besoekers word versoek om geen waardevolle artikels in voertuie te laat nie.

Die BBBW was tot datum baie aktief en ons modus operandi is uitgebrei om observasie-patrollies met voertuie sowel as te voet en kombinasies van beide op ‘n gereelde basis uit te voer. Ons beoog om ons strategieë te bly aanpas ten einde die misdadigers een voor te probeer wees. Addisionele versterkings sal in Bettysbaai ontplooi word maar ons kan uiteraard nie detail inligting hieroor bekend maak nie maar sal wel terugvoer aan u gee.

Terugvoer van ons eie operasionele span tov alarmstelsels dui daarop dat in vele gevalle kosbare tyd verspeel word in die proses om vas te stel welke huis se alarm aktief is – veral in baie winderige toestande. Inwoners word aangemoedig om dit te oorweeg om ‘n flitsende rooi lig wat gesinkroniseer is met die alarmstelsel op die hoogste deel van die dak te laat aanbring. Dit sal verseker dat die span wat op ‘n alarm reageer die betrokke woning baie vinniger sal kan identifiseer.

Die donasies wat tot datum ontvang is bedra R49 510 tot ons begroting van R183 500 vir die komende jaar. Ons opregte dank en waardering aan almal wat reeds donasies gemaak het. Ons bankbesonderhede word vir die gerief van donateurs wat ‘n donasie oorweeg hieronder weergee.

Ons het reeds kwotasies vir nagsigtoerusting bekom en oorweeg die moontlikheid om hierdie noodsaaklike toerusting direk oorsee te bekom met die hulp van ‘n potensieële donateur.

Intussen het ons magnetiese plakborde vir voertuigidentifikasie aangekoop ten bedrae van R1 710.

Ons bankbesonderhede is:

 • Rekeningnaam: Bettysbaai Belastingbetalers Vereniging.
 • Bank: ABSA Hermanus Tak
 • Tjekrekening Nommer: 4066616439
 • Gebruik as verwysing asseblief u van en u Buurtwag en erf nommer.
 • E-pos bewys van u betaling aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mag ons hierdie geleentheid gebruik om u een en elk ‘n veilige feesseisoen toe te wens.

Geseënde Kersfees en ‘n gelukkige Nuwe Jaar vir u almal.

 

15 December 2016


BETTYS BAY NEIGHBOURHOOD WATCH- NEWS LETTER

Greetings to all residents, homeowners and visitors.

Since the previous news letter we have seen the marked increase in incidents during November and the indications for December shows that the trend is continuing as we experienced 11 incidents in the first week.

With the increase in the number of visitors in the area we need to spread useful info that can prevent theft. The following info is particularly relevant:

 • 8 out of 10 residential robberies are committed with the help of information from servants, gardeners, former employees and contractors working in your home.
 • Robbers will monitor the home for as long as 2 weeks.
 • Robbers research armed response firms’ reaction times.
 • Most robberies occur between 19h00 and midnight as people are relaxed, busy cooking or watching TV, and the security systems and beams are not activated. Robberies do however continue until 04h00.
 • Robberies out of cars is on the increase, please do not leave valuables in your car.

The BBNW has been active through the period and our modus operandi has been expanded to include vehicle based observations and patrols as well as foot patrols and a combination of these. We will continue to modify our strategy so that we remain one step ahead of the villains. There will be extra reinforcements deployed in Bettys Bay and obviously we can’t divulge all the detail upfront but we will report back later.

Some feedback from our operational team regarding alarm systems is that in many cases time is wasted responding to alarms at houses because of difficulty identifying exactly which house is concerned especially in windy conditions. Residents are urged to consider installing a red strobe light at the highest point of the roof as this will greatly assist the team responding to alarm conditions.

The donations received since our appeal was launched is now standing at R49 510 against our target of R183 500 for the year ahead. We thank those who have made donations. Our bank details are provided below for the benefit of those who are yet to make a donation.

We have obtained quotes for night vision equipment and are exploring the possibility of obtaining this directly from overseas via a potential donor. We have purchased extra magnetic boards for vehicles at a cost of R 1 710.

Our bank details are:

 • Account Name -BettysBay Ratepayers Association.
 • Bank - ABSA Hermanus Branch
 • Cheque Account Number 4066616439
 • Please use your surname, NW and erf number as a reference.
 • E-mail proof of payment to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We would like to take this opportunity to wish you all a safe festive season.

Merry Christmas and a Happy New Year to you all.

 

15 December 2016