%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Greetings to you all, Gegroet is julle almal.

A review of crime statistics shows that there was no significant increase in overall reported crime. What is cause for concern is the modus operandi of some of the burglaries. The burglars know the short comings of the installed security systems and manage to gain access to properties without being detected. We are making a serious appeal to home owners to take control of the situation and get your security company to evaluate your system and even do a risk assessment of your property. Please download the PDF to read the article.

‘n Oorsig van die misdaad statistiek toon geen betekenisvolle verhoging in gerapporteerde misdaad nie. ‘n Bron van kommer is egter die modus operandi wat gevolg was by sommige inbrake. Die misdadigers ken die tekortkominge van die alarmstelsels en verkry dan toegang tot wonings sonder dat hulle opgetel word. Ons doen ‘n ernstige beroep op huiseienaars om beheer te neem van die situasie deur die betrokke sekuriteitsmaatskappy te versoek om u stelsel te evalueer en ‘n risiko anilise van u perseel te doen. Please download the PDF to read the article.